Kanserin 13 belirtisi

Kanser, sinsi bir hastalık olsa da türlerine göre farklı belirtilere yol açabiliyor. Ancak bu belirtiler başka hastalıklarla karıştırıldığı için kimi zaman önemsenmiyor.

Oysa bazı şikayetlerde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında hastalıktan şüphe edilmesi gereken 13 belirtiyi şöyle sıraladı…

Prof. Dr. Serdar Turhal

Hangi işaretleri ciddiye almalıyız?

Mutlaka uzman bir doktor tarafından değerlendirilmesi gereken kanser habercisi belirtiler şunlardır;

1 – Yorgunluk: En sık görülen kanser belirtilerinden biridir. Fakat her yorgunluk kanser anlamına gelmemektedir. Kansere bağlı yorgunluğu ayıracak önemli faktörlerden biri, bu yorgunluğun dinlenmekle geçmemesi ve kişinin geçmişte yaşadığı yorgunluk deneyimlerine göre ağır derecede olmasıdır.

2 – Kilo kaybı: Değişik faktörlerle herkesin kilosunda değişiklikler olabilir. Ancak kansere bağlı kilo kaybı genellikle vücudun toplam ağırlığının yüzde 10’undan fazla ve iştah kaybının eşlik ettiği bir kilo kaybıdır. Böyle bir durum var ise bunu kanserle ilişkilendirmek ve buna yönelik tetkiklere başlamak doğru olur.

3- İştah kaybı: Hastalar kendilerini aç hissetmezler. Buna eşlik edecek sıkıntıların arasında yutkunma güçlüğü, karın ağrısı, bulantı ve kusma da kanser şüphesini artıran diğer faktörlerdir.

4 -Şişlik veya kitle: Vücudun herhangi bir yerinde daha önce elimize gelmeyen bir şişlik ya da kitlenin varlığı kanser açısından dikkat edilmesi gereken ve böyle bir kitlenin sebat etmesi halinde doktor kontrolüne daha erken gitmemizi gerektiren bir bulgudur. Bu kitlenin özellikle memede olması, ciltte kalınlaşma olması da şüphelerimizi artıracak faktörlerdendir.

5 – Ağrı: Sebepsiz yere vücudun bir yerinde oluşan ağrı ve bu ağrının yapılan rahatlatıcı ilaç ve müdahalelere rağmen geçmemesi, sebat etmesi ve artması kanseri düşündüren bulgular arasında yer alır.

6 – Ciltteki değişiklikler: Kolayca kanayan bir şişlik ya da daha önce var olan bir benin büyümesi, şekil ve renk değiştirmesi, ciltte iyileşmeyen bir yara olması ya da cildin renginin sarıya dönmesi de kanser yönünden şüphe uyandıracak bulgulardır. Herhangi bir sebep olmadan vücudun herhangi bir yerinde kanama ve morarma olması kanser hastalığı yönünden şüphe uyandırmalıdır.

7 – Geçmeyen öksürük ve ses kısıklığı: Kanser açısından önemli bir bulgu olarak düşünülmelidir. Uzun süren ve geçmeyen öksürük durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır. Özellikle bu şikayeti sigaraya bağlayan tiryakiler daha dikkatli olmalı.

8 – Dışkılamada değişiklik: Kişinin dışkılama alışkanlıklarında yakın zamanda değişiklik olması önemli. Bu hem kabızlık hem ishal şeklinde olabilir. Dışkıda kan da dikkate alınmalıdır. Dışkının her zaman göründüğünden daha farklı renk ve şekle girmesi de dikkat edilmesi gereken bir bulgu olabilir.

9 – İdrarla ilgili şikayetler: Örneğin idrar yaparken ağrı olması, kan görülmesi ya da her zamankinden daha sık idrara gitme ihtiyacı olması kanser hastalığı açısından şüphe uyandıran bulgulardır.

10 – Ateş ve ter: 38 dereceyi aşan ve herhangi bir enfeksiyonla ilişkilendirilmeyen ateş ve geceleri çarşafın değiştirilmesini gerektirecek denli ter, kanser açısından önemli bir bulgu olabilir.

11 – Geçmeyen baş ağrıları: Özellikle eşlik eden görme ve işitme problemleri de varsa kanser  açısından dikkat edilmesi gereken önemli işaretlerdir.

12 – Ağız yaraları: Ağızda kanama, duyu kaybı yine kanser açısından dikkat edilmesi gereken bulgulardır.

13 – Yutma bozukluğu: Bu durum yemek borusu ya da mide girişindeki kapakçık sorunundan, reflü, felç, Parkinson, Alzheimer gibi nörolojik hastalıklardan kaynaklanabileceği gibi yemek borusu kanseri işareti de olabilir.

Erkek ve kadınlarda en sık görülen türleri

Erkeklerde akciğer kanseri, tüm kanserlerin dörtte biri oranındadır. Prostat kanseri yüzde 15, kalın bağırsak kanseri yüzde 9, idrar kesesi kanseri yüzde 8 ve mide kanseri yüzde 6 oranında olarak öne çıkmaktadır. Diğer kanserler de tüm kanserlerin üçte birini oluşturur. Kadınlarda ise, tüm kanserlerin yaklaşık dörtte biri meme kanseri, yüzde 10’u tiroit kanseri, yüzde 9’u kalın bağırsak, yüzde 7’si akciğer, yüzde 6’sı da rahim kanseri olarak görülmektedir. Diğer tüm kanserler ise yüzde 43 oranını oluşturur. Dünyada en sık görülen kanserler, kadın ve erkekler toplam olarak düşünüldüğünde meme kanseri, prostat kanseri, akciğer ve kalın bağırsak, tiroit, mide, idrar kesesi, rahim, pankreas ve kan kanseri olarak sıralanmaktadır.

Neden bu kadar yaygın?

Kanser için en büyük risk faktörü yaştır. Toplumların yaşlanmasıyla diğer hastalıklardan olan ölümler azaldıkça kanser hastalığı daha sık görülmektedir. Kimyasallara maruz kalma, bazı virüsler, alkol, sigara, kötü beslenme alışkanlıkları ve hava kirliliği de kanseri tetikleyen nedenler arasında yer alır. Bunun dışında değiştirilebilir faktörler olan sigara, güneş ışınları, aşırı kilo kanser riskini artıran faktörlerdir. Her ne kadar sigara kullanımında gelişmiş ülkelerde bir azalma varsa da bu ülkelerde kilolu olma oranının artması kanserlerin artışının ana sebeplerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlara ek olarak, rahim kanserinin artışında rahim ağzındaki virüs enfeksiyonlarının artışı sayılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir